10 Januari 2020: Noordwijk strandopname

De kop is eraf. Vandaag de eerste officiële zwerfafval strandopname gedaan samen met Merijn Hougee van Stichting De Noordzee. Mijn doel was de monstername in praktijk te zien en zo te leren hoe ik dit tijdens mijn tocht zelfstandig kan doen. Afgesproken bij restaurant Nederzandt nabij Langevelderslag. Vandaaruit ca. 2 km lopen naar de OSPAR locatie Noordwijk (RWS paal 72.250) en dan in zuidelijke richting 100 m strand markeren en zoeken naar het afval dat direct zichtbaar is. Volgens Merijn was de opbrengt gering, net als vorige week op Terschelling. Ook nurdles gevonden, de gesmolten plastic bolletjes, die als grondstof voor nieuwe (of in dit geval gerecyclede) plastic materialen dienen. Als ze donker zijn betreft het gerecycled plastic. 

Al het afval is ingedeeld in de diverse categorieën  en na afloop als geheel gewogen. Ik heb het meegenomen om nader te onderzoeken, op het voorkomen van de kiezelalgen. Helaas heeft mijn Garmin horloge de coördinaten niet goed vastgelegd. Puntje van aandacht voor de volgende keer.

Kortom het was voor mij  een heerlijke en nuttige tocht en zet aan tot verdere ideeën vorming omtrent de  CASP aanpak.