Schone Rivieren Project

7 november 2020 officieel gestart als afvalonderzoeker bij project SchoneRivieren. Mijn locatie ligt aan de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Samen met vele andere vrijwilligers bezoeken we 2 maal per jaar elk onze eigen locatie en brengen het afval in kaart om een beeld te krijgen van hoeveelheden en typen afval. Vindt het zijn oorsprong in de rivier aanvoer of komt het uit zee. Uiteraard ruimen we dit afval ook op. Inzicht in het type afval en waar het vandaan komt helpt om afval te verminderen door producenten erop aan te spreken, maar het helpt ook om bij burgers bewustzijn te kweken voor dit probleem.